Β. Καβαλλάρη στον Antenna Star: «Διαμεσολάβηση – Η σύγχρονη μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών» (Ηχητικό)

Για τη μέθοδο της Διαμεσολάβησης μίλησε η Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια κ. Βασιλική Καβαλλάρη στον Antenna Star 103.5 και την εκπομπή «Αυτή είναι η ζωή» με τη Νάντια Μπούτα

Η κ. Καβαλλάρη είπε ότι η διαμεσολάβηση είναι μια μέθοδος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, στην οποία τα μέρη, με τη βοήθεια και συνδρομή του διαμεσολαβητή, δηλαδή, ενός τρίτου, ανεξάρτητου και ουδέτερου ως προς τα μέρη προσώπου, επιχειρούν να καταλήξουν μέσω της διαπραγμάτευσης μεταξύ τους, σε μία βιώσιμη και αμοιβαία ικανοποιητική διευθέτηση της διαφοράς τους.

Η κ. Καβαλλάρη επισήμανε ότι το πρακτικό επίτευξης συμφωνίας, υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία και δύναται να κατατεθεί στη γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου από οποιοδήποτε των μερών, ώστε να αποτελεί εκτελεστό τίτλο υπό τις προϋποθέσεις του  νόμου. 

Τόνισε επίσης ότι η διαμεσολάβηση δεν είναι υποχρεωτική και γίνεται αποκλειστικά με την παρουσία των Πληρεξούσιων Δικηγόρων των μερών και του Διαμεσολαβητή, ο οποίος δεν έχει κανένα συμφέρον από την έκβαση της μεταξύ τους διαφοράς. Οφείλει να τηρεί αυστηρά τις διατάξεις της δεοντολογίας που περιλαμβάνονται στο νόμο και τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας και να λειτουργεί με ουδέτερο και αμερόληπτο τρόπο, τηρώντας απόρρητες τις πληροφορίες που προκύπτουν από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Έχει λάβει ειδική εκπαίδευση από Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών και μετά από εξετάσεις, διαπιστεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στην πόλη του Αγρινίου υπάρχουν 10 διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές.

Η κ. Καβαλλάρη αναφέρθηκε επίσης στα πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης έναντι της τυπικής δικαστικής διαδικασίας, με κυριότερα

  • την ταχύτητα επίλυσης της διαφοράς,
  • την εξοικονόμηση κόστους και
  • το απόρρητο της διαδικασίας.

Τέλος, σε σχετική ερώτηση, είπε ότι η Διαμεσολάβηση είναι ένας σχετικά πρόσφατος Νόμος (4640/2019) στην Ελλάδα και οι πολίτες είναι ακόμη επιφυλακτικοί προς τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις τους, επισήμανε όμως το γεγονός ότι η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια σε χώρες της Αμερικής και της Ευρώπης με μεγάλη επιτυχία.

Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη της Δικηγόρου – Διαπιστευμένης Διαμεσολαβήτριας κ. Βασιλικής Καβαλλάρη στον Antenna Star 103.5: