Το Κέντρο Κοινότητας του Μεσολογγίου για την Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την 8η Απριλίου

Η 8η Απριλίου έχει καθιερωθεί ως «Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά» σε ανάμνηση του Πρώτου Παγκόσμιου Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 8 Απριλίου 1971. Πρόκειται για μια ημέρα γιορτής για τους Ρομά γιατί αφενός αποτελεί ημέρα ανάμνησης του πολιτισμού και της ιστορίας τους, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευρωπαϊκή ιστορία ανά τους αιώνες και αφετέρου δίνει το έναυσμα για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους από τη διεθνή κοινότητα.

Η μέρα αυτή ωστόσο οφείλει να εγείρει και προβληματισμούς σχετικά με τις πολλαπλές διακρίσεις που υφίστανται και τα στερεότυπα που για χρόνια αναπαράγονται εις βάρους τους, με αποτέλεσμα την μη ισότιμη πρόσβασή τους στα θεμελιώδη δικαιώματα της εκπαίδευσης, της αξιοπρεπούς στέγασης, της εργασίας και των βασικών υπηρεσιών υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό αποτελεί χρέος όλων των ευρωπαϊκών χωρών να εφαρμοστούν οι εθνικές στρατηγικές ένταξης που έχει θεσπίσει η Ε.Ε. προκειμένου να υπάρξει μια «ενορχηστρωμένη» προσπάθεια η οποία θα συντελέσει στην εξάλειψη αυτού του ιστορικού κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά, οι οποίοι αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα της Ευρώπης. 

Η 8η Απριλίου αποτελεί το έναυσμα για να συλλογιστούμε ότι η διαφορετικότητα των ανθρώπων αποτελεί πλεονέκτημα, καθώς σε αυτή θα στηριχθεί η δημιουργία μιας κοινωνίας που εξαλείφει τις διακρίσεις, προάγει την ισότητα και το σεβασμό στην ελευθερία και θέτει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο.