Το κήρυγμα Ιεροθέου στον Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Ναυπάκτου (Video)

Το κήρυγμα Ιεροθέου στον Ι.Ν. Αγ.Διονυσίου Ναυπάκτου