Το κοινωνικό και περιβαλλοντικό έργο του Δημοτικού Λαχανόκηπου Αγρινίου (Photos)

Για τον Δημοτικό Λαχανόκηπο, ο οποίος εντάσσεται στις κοινωνικές δράσεις του Δήμου Αγρινίου και θα λειτουργήσει φέτος για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, μίλησε στις ιστοσελίδες του «Agrinio365» Media Group (AgrinioTimes.gr και Antenna-Star.gr) η υπεύθυνη του Λαχανόκηπου κ. Έλενα Πετρούλα.

Κυρία Πετρούλα, τι είναι ο Δημοτικός Λαχανόκηπος;

Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος Αγρινίου συνιστά μια κοινωνική δομή του Δήμου Αγρινίου, η οποία συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων του.

Αρχικά η λειτουργία του Δημοτικού Λαχανόκηπου είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στο πλαίσιο του έργου «Κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας».

Στη συνέχεια βέβαια και ειδικότερα στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 η δομή αυτή δεν εντάχθηκε στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, με τον  Δήμο Αγρινίου να συνεχίζει όμως την λειτουργία της, αναλαμβάνοντας παράλληλα και όλα τα έξοδα λειτουργίας της.

Πότε ξεκίνησε η λειτουργία του Δημοτικού Λαχανόκηπου και πού αναπτύσσεται;

Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος φέτος συμπληρώνει δέκα χρόνια συνεχούς και συνεπούς λειτουργίας. Ξεκίνησε για πρώτη φορά τη λειτουργία του το 2012 σε μία έκταση 10 στρεμμάτων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου με την Τοπική Κοινότητα Δοκιμίου.

Η θέση αυτή όμως, λόγω της μεγάλης της  απόστασης από το κέντρο της πόλης, δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα προσβασιμότητας των ενδιαφερομένων χωρίς την χρήση Ι.Χ αυτοκινήτου.

Για το λόγο αυτό, το 2015 έγινε αλλαγή της θέσης του Δημοτικού Λαχανόκηπου, ο οποίος  μεταφέρθηκε σε οικόπεδο του Δήμου εντός του αστικού ιστού που βρίσκεται στην περιοχή «Ρουπακιά», εντός του οικισμού Γιαννουζίου, εύκολα προσβάσιμο με αυτοκίνητο, ποδήλατο, αστική συγκοινωνία, ακόμη και με τα πόδια από το κέντρο της πόλης.

Σε αυτή τη θέση που λειτουργεί και σήμερα ο Δημοτικός Λαχανόκηπος Αγρινίου, οι εγκαταστάσεις του αναπτύσσονται σε οικόπεδο έκτασης 10 στρεμμάτων, με ειδική διαμόρφωση και προδιαγραφές, οι οποίες ανταποκρίνονται στις αρχές της αστικής γεωργίας.

Ειδικότερα διαμορφώνονται 85 κηποτεμάχια, έκτασης 60-70 τ.μ. και οι καλλιέργειες που αναπτύσσονται, τυγχάνουν της καθημερινής επιστημονικής υποστήριξης των γεωτεχνικών του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής, της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, έτσι ώστε πέραν των άλλων να διασφαλίζεται και ο βιολογικός τους χαρακτήρας.

Ποιοι είναι οι στόχοι της λειτουργίας του Δημοτικού Λαχανόκηπου;

Με αυτή του την δράση, ο Δήμος Αγρινίου στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων του, ενώ παράλληλα δίνει διέξοδο σε πολίτες προσφέροντας δημιουργική απασχόληση, εκτόνωση, άσκηση και επαφή με την φύση και τις λειτουργίες της.

Σκοπός της λειτουργίας του Δημοτικού λαχανόκηπου είναι επίσης η παραγωγή αγροτικών διατροφικών προϊόντων με βιολογικά και υγιεινά χαρακτηριστικά για την οικογένεια και το σπίτι, με ελάχιστο κόστος παραγωγής και με μηδαμινή επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος.

Μέσα από τις επιμέρους λειτουργίες και δράσεις του, είναι σε θέση να φέρνει δημότες από διαφορετικά σημεία του Δήμου πιο κοντά και να δημιουργεί σχέσεις και συμμαχίες, χρήσιμες για την κοινωνικότητα και την επικοινωνία μεταξύ των πολιτών.

Επιπρόσθετα, συμβάλει στην διατήρηση τοπικών ποικιλιών αγροδιατροφικών προϊόντων, οι οποίες τείνουν προς εξαφάνιση, ενώ ανταποκρίνονται καλύτερα στις τοπικές συνθήκες και συνήθειες.

Πέραν του κοινωνικού του χαρακτήρα, ποιες άλλες είναι οι δράσεις του Δημοτικού Λαχανόκηπου;

Στη λειτουργία του λαχανόκηπου εντάσσονται ενημερωτικές φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις που διεξάγονται σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι επισκέψεις σχολείων του Δήμου Αγρινίου, μέσω της ενημέρωσης και των βιωματικών δράσεων που λαμβάνουν χώρα, συνεισφέρουν στην ευαισθητοποίηση και περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών για σημαντικά θέματα όπως η βιολογική γεωργία, κυκλική οικονομία, κομποστοποίηση.

Επίσης εντάσσεται η δημιουργία χώρου ανάπτυξης ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών στη γεωργία σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς (Πανεπιστήμια, Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ), καθώς και η διοργάνωση εκδηλώσεων περιβαλλοντικού αντικειμένου.

Τι παρέχει ο Δήμος Αγρινίου στους ωφελούμενους της Δομής και ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους έναντι του Δήμου;

Σε κάθε ωφελούμενο δημότη ή κάτοικο, παραχωρείται κηποτεμάχιο των 70 τ.μ. για το χρονικό διάστημα της καλλιεργητικής περιόδου, φυτώρια, νερό άρδευσης, γεωτεχνική υποστήριξη, καθώς και όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός που απαιτείται για τη φροντίδα των καλλιεργειών, έτσι ώστε ο πολίτης να καλλιεργήσει τα οπωροκηπευτικά που θα προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών της οικογένειάς του σε τρόφιμα.

Οι ωφελούμενοι δεν υφίστανται καμία οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή τους στην Δομή του Δημοτικού Λαχανόκηπου. Μοναδική υποχρέωση των ωφελουμένων δημοτών είναι η διάθεση του 10%  των παραγομένων προϊόντων στο Κοινωνικό Παντοπωλείου του Δήμου Αγρινίου καθώς και η εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Λαχανόκηπου.

Πόσοι άνθρωποι έχουν ωφεληθεί μέχρι σήμερα και πόσοι αναμένεται να είναι οι ωφελούμενοι για τη φετινή καλλιεργητική περίοδο;

Οι ωφελούμενοι αυτής της κοινωνικής δομής κάθε χρόνο είναι 85 περίπου μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου με τις οικογένειές τους.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να συμμετέχει κάποιος στη Δομή του Δημοτικού Λαχανόκηπου;

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοικοι του Δήμου Αγρινίου και κατά σειρά προτεραιότητας, άνεργοι, χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑΜΕΑ, με χαμηλό οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα, με την υποχρέωση η καλλιέργεια να γίνεται αποκλειστικά για ατομική χρήση των δικαιούχων.

Πού μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι;

Για το 2021 η υποβολή των αιτήσεων – δηλώσεων για παραχώρηση κηποτεμαχίου ξεκίνησε την 1η Μαρτίου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στα γραφεία του Δημοτικού Λαχανόκηπου, του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου, στην περιοχή «Γιαννούζι Αγρινίου», τις εργάσιμες ημέρες, από 8:00 έως 15:00.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  είναι:

  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου:

  • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26413-60581, 26413-63454-55
  • email: [email protected]


Επιμέλεια: Νάντια Μπούτα

«Agrinio365» Media Group |AgrinioTimes.gr και Antenna-Star.gr