Δ. Κωνσταντόπουλος: Η ζημιά στην Αιτ/νία το 2012 με το σχέδιο Αθηνά ολοκληρώνεται το 2019

Μετά την κατάθεση του Πολυνομοσχεδίου από τον Υπουργό Παιδείας με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και τη σχετική συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων έχω να επισημάνω τα εξής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 36 του νομοσχεδίου, ιδρύεται Γεωπονική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τα εξής Τμήματα στην Αιτωλοακαρνανία:

Με έδρα το Μεσολόγγι:

  • Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών.
  • Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής.
  • Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.

Τα παραπάνω τμήματα δέχονται φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και για την απόκτηση Πτυχίου και η διάρκεια φοίτησης ορίζεται στα 10 εξάμηνα.

Με έδρα το Αγρίνιο:

  • Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
  • Τμήμα Γεωργικής Βιοτεχνολογίας.

Τα παραπάνω τμήματα θα δεχτούν φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

2. Επίσης, ιδρύεται Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας με έδρα το Αγρίνιο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Και ερωτώ τον Υπουργό:

Είναι δυνατόν να μην εντάσσεται στη Γεωπονική Σχολή παραμένοντας στο Αγρίνιο το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων;

Αυτό το τμήμα αποτελεί τον πυλώνα πάνω στον οποίο θα στηριχτεί η λειτουργία της νέας σχολής μαζί με τα νεοσύστατα τμήματα που θα προστεθούν σε Αγρίνιο & Μεσολόγγι. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι Τμήμα με θεσμοθετημένα εργαστήρια τεχνολογίας τροφίμων και φυτικής παραγωγής.

3. Σε ό,τι αφορά την Ναύπακτο,σύμφωνα με το Νομοσχέδιο, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ εντάσσεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και λειτουργεί στη Σχολή Μηχανικών με έδρα την Πάτρα.

Καμία μέριμνα, λοιπόν, δεν υπάρχει για τη Ναύπακτο.

Μια πόλη στην οποία θα μπορούσε κάλλιστα να λειτουργήσει Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής για τη Γεωργία ενταγμένο στη Γεωπονική Σχολή, καθώς και να μεταφερθεί το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων από την Πάτρα, δεδομένου ότι η Ναύπακτος αποτελεί πόλο χειμερινού & θερινού τουρισμού.

Είναι σαφές ότι κάθε έννοια διαλόγου και συζήτησης επί του Νομοσχεδίου αποτελεί φενάκη μιας και ψηφίζεται με διαδικασίες εξπρές.

Συγχωνεύσεις χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό και ακαδημαϊκά κριτήρια.

Όπως έχω τονίσει και στη Βουλή πρόσφατα, η ζημιά που έγινε στην Αιτωλοακαρνανία το 2012 με το σχέδιο Αθηνά για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ολοκληρώνεται το 2019 με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Δε λήφθηκαν υπ’όψιν οι προτάσεις των φορέων.

Στηρίζω και χαιρετίζω την πρόταση για επανίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας που αποτελεί απόφαση των φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Αιτωλοακαρνανίας.

Επανέρχομαι στην πρότασή μου για “Πανεπιστημιοποίηση” του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο πρότυπα του ΤΕΙ Κρήτης, ως αυτόνομο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών με έδρα το Μεσολόγγι. Άλλωστε, οι κτιριακές εγκαταστάσεις και οι υλικοτεχνικές υποδομές του Μεσολογγίου,  πληρούν όλα τα κριτήρια λειτουργίας Πανεπιστημίου.

Δε γίνεται να έχουμε δυο μέτρα και δυο σταθμά. Άλλη απόφαση λαμβάνεται για την Κρήτη και άλλη για τη Δυτική Ελλάδα.

Επισημαίνω ότι για το 2012 οι ευθύνες έχουν αποδοθεί από τους πολίτες της Αιτωλοακαρνανίας.

Για το 2019 όμως, οι ευθύνες ανήκουν στον Υπουργό και σε όσους σιωπούν συναινώντας!