Σύμφωνα με την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας, τα μέλη της οποίας αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% του κλάδου, η πτώση οφείλεται κυρίως στη μείωση της εξαγωγικής δραστηριότητας και συνδέεται σε μεγάλο βαθμό στην παύση όλων των εμπορικών δραστηριοτήτων HORECA σε μεγάλες αγορές όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Γερμανία, καθώς και τη μείωση της κατανάλωσης στα κανάλια λιανεμπορίου. Η μείωση των πωλήσεων μάλιστα σε αγορές HORECA  ξεπερνά το 60%.

Παράλληλα, η απαγόρευση, εδώ και αρκετές εβδομάδες, των εμπορικών πτήσεων από την ΕΕ προς τη Βόρεια Αμερική έχουν πρακτικά αποκλείσει τις αγορές αυτές για την ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια λόγω του υψηλού μεταφορικού κόστους για τις πτήσεις cargo.

Στελέχη της ΕΛ.Ο.Π.Υ. τονίζουν στο insider.gr ότι παρά τις δυσκολίες, η εξαγωγική δραστηριότητα προς τις μεγάλες αγορές της Ευρώπης εξακολουθεί να εξυπηρετείται κανονικά, ειδικά όσον αφορά στο λιανικό εμπόριο. Παράλληλα καλύπτεται πλήρως και η ζήτηση από την εγχώρια αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ΕΛ.Ο.Π.Υ., περίπου το 80% της ελληνικής παραγωγής ιχθυοκαλλιέργειας εξάγεται, ενώ μόλις το 20% απορροφάται από την εγχώρια αγορά.

Η Ιταλία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά για το ελληνικό ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας καθώς εκεί κατευθύνεται το 45% του συνολικού αριθμού των εξαγωγών τσιπούρας-λαβρακιού. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας το 2018 στην Ιταλία εξήχθησαν 42.934 τόνοι.

Ήδη από το πρώτο διάστημα της εμφάνισης του κορονοϊού στη γειτονική χώρα, οι επιπτώσεις στον κλάδο ήταν ορατές με τις παραγγελίες που προορίζονταν για επιχειρήσεις, όπως εστιατόρια αλλά και ξενοδοχεία να ακυρώνονται.

Κρίσιμο ζήτημα η μείωση της ρευστότητας

Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι εταιρείες του κλάδου είναι η σημαντική μείωση της ρευστότητας. Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές στο insider.gr, αυτή οφείλεται αφενός στη μεγάλη πτώση του τζίρου, λόγω μειωμένων πωλήσεων και αφετέρου στη δυσκολία είσπραξης απαιτήσεων από προηγούμενους μήνες, κυρίως από πελάτες του εξωτερικού που έχουν προσωρινά αναστείλει τη λειτουργία τους.

Επιπλέον πίεση στη ρευστότητα προκύπτει επίσης από την ανάγκη να συνεχιστεί απρόσκοπτα η διατροφή των ψαριών στους κλωβούς, γεγονός που απαιτεί τη συνεχή προμήθεια των απαραίτητων ιχθυοτροφών.

Τονίζεται παράλληλα ότι το πρόβλημα της ρευστότητας είναι ακόμα μεγαλύτερο για συγκεκριμένες μικρο-μεσαίες εταιρείες του κλάδου που διοχέτευαν το σύνολο της παραγωγής τους σε εξαγωγές και ειδικότερα σε αγορές HORECA.

Παρά τις δυσκολίες ωστόσο όπως επισημαίνουν, η διαδικασία της παραγωγής συνεχίζεται κανονικά, με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια των εργαζομένων του κλάδου ενώ η τροφοδοσία της ελληνικής αλλά και της διεθνούς αγοράς είναι εξασφαλισμένη και θα συνεχιστεί απρόσκοπτα.