Κτήμα Νεοχωρίου: Δημοπρασία αγροτεμαχίων

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προχωρά σε δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση με τίμημα για αγροτική χρήση, τριών (3) αγροτεμαχίων με αριθμούς 388, 491 & 560, στον αναδασμό αγροκτήματος Νεοχωρίου.

Η διεξαγωγή της Δημοπρασίας θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Αιτωλ/νίας – Διοικητήριο (Κύπρου 30) στο Μεσολόγγι, θα είναι φανερή και προφορική, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Π.Δ.Ε. στις 10 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης για την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής και τον έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων των συμμετεχόντων ορίζεται η 10:00 π.μ. με ώρα λήξης την 10:30 π.μ. (λήξη αποδοχής προσφορών), λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα.

Η τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος για την παραχώρηση κατά χρήση των παραπάνω ακινήτων:

  • 1ο τεμάχιο αρ. 388 έκτασης 17.385 τ.μ.,
  • 2ο τεμάχιο αρ. 491 έκτασης 3.994 τ.μ. &
  • 3ο τεμάχιο αρ. 560 έκτασης 14.632 τ.μ., ορίζεται το ποσό των 31,50 €/στρ.

Η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) χρόνια.

Αναλυτικά η Προκήρυξη ΕΔΩ

e-ea.gr