Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εν’ όψει του 13ου Ημιμαραθωνίου «Μιχάλης Κούσης»

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για τη διεξαγωγή του 13ου Ημιμαραθωνίου Αγώνα δρόμου (21,1 χλμ), «Μιχάλης Κούσης», την Κυριακή 10/10/2021.»

  • Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α΄-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Την υπ’ αριθ. 6313/21/2058844 από 05/10/2021 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου και , 

 

Α π ο σ κ ο π ο ύ ν τ ε ς στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητάς μας, λόγω διεξαγωγής του 13ου Ημιμαραθωνίου Αγώνα δρόμου, με την επωνυμία «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ», την Κυριακή 10/10/2021 και ώρα εκκίνησης την  09.30΄ ώρα . 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

     Τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς που θα διεξαχθεί ο αναφερόμενος στο θέμα αγώνας δρόμου:

α)  Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων την Κυριακή 10/10/2021 από ώρα 09.00΄ έως 11.45΄ στην Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγρίνιο και την εκτροπή αυτών μέσω παρακαμπτήριων οδών.

β) Την σταδιακή ακινητοποίηση των κυκλοφορούντων οχημάτων ή την εκτροπή αυτών μέσω παρακαμπτήριων οδών, στο τμήμα της Ε.Ο. Αγρινίου – Θέρμου από την χ/θ 7+850 (Καινούργιο) έως την χ/θ 16+000 (Βαρειά) στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θέρμο, από ώρα 09.00΄ έως την 11.45΄  της 10/10/2021. 

γ) Την σταδιακή ακινητοποίηση των οχημάτων σε όλο το μήκος της Επαρχιακής οδού Παναιτωλίου – Καινουργίου και την εκτροπή τους μέσω παρακαμπτήριων οδών, από ώρα 10.00΄ έως την 12.00΄ της 10/10/2021.

δ) Την εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της Ε. Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων από την χ/θ 63+750 (Κόμβος Παναιτωλίου) έως την χ/θ 63+950 (είσοδος παραδρόμου)στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο.

ε) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στον παράδρομο της Ε.Ο. Αντιρρίου Ιωαννίνων του ρεύματος κυκλοφορίας προς Ιωάννινα, στο τμήμα αυτής από την χ/θ 63+950 (είσοδος παραδρόμου) έως την συμβολή των ενταύθα δημοτικών οδών Χ. Τρικούπη και Πανεπιστημίου,  από ώρα 09.00΄ έως την  13.30΄ της 10/10/2021.

στ) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε όλο το μήκος των ενταύθα δημοτικών οδών Πανεπιστημίου και Χ. Τρικούπη, καθώς και στις οδούς περιμετρικά της Πλατείας Δημοκρατίας από ώρες 08.00΄ έως 13.30΄ της 10/10/2021.

ζ) Την απαγόρευση σταθμεύσεων σε όλα τα ανωτέρω τμήματα των οδών από ώρες 07.30΄ έως 13.15΄ της 10/10/2021. 

    Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

 

ΑΡΘΡΟ (2)

Τα χρονικά διαστήματα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων & διακοπή της κυκλοφορίας), δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

 

ΑΡΘΡΟ (3)

    Έναρξη ισχύος της παρούσης την Κυριακή 10/10/2021 και ώρα 07.30΄ έως 13.30΄ ώρα της ιδίας.

 

ΑΡΘΡΟ (4)

    Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δημήτριος ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ 

Αστυνομικός Διευθυντής