Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των καρναβαλικών εκδηλώσεων στην Πάτρα

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας ανακοινώνονται οι παρακάτω αποφάσεις για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των καρναβαλικών εκδηλώσεων, στην Πάτρα.

 • Διακοπή της κυκλοφορίας και την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στην οδό Μαιζώνος, από την οδό Κολοκοτρώνη έως την οδό Γούναρη, από την 14:00 ώρα της 25/02 έως την 06:00 ώρα της 27/02/2023.

 ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/02/2023

 • ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ στα κατωτέρω τμήματα των οδών :

α) Στην οδό Κορίνθου, από την οδό Γούναρη έως την οδό Ερμού (συμπεριλαμβανομένου και του κάτω μέρους της πλ. Γεωργίου) από 16:00 ώρα έως πέρατος των εκδηλώσεων.

β) Στην οδό Ερμού, από την οδό Όθωνος Αμαλίας έως την οδό Κορίνθου, από 15:00 ώρα έως πέρατος των εκδηλώσεων.

γ) Στην οδό Μαιζώνος, από την οδό Ερμού έως Πλ. Γεωργίου, από 15:00 ώρα έως πέρατος των εκδηλώσεων.

δ) Στην οδό Όθωνος Αμαλίας, από την οδό Κολοκοτρώνη έως την οδό Ερμού, από 06.00 ώρα έως 24.00 ώρα.

ε) Στην οδό Όθωνος Αμαλίας, από την οδό Φράττη έως την οδό Τριών Ναυάρχων, από 06.00 ώρα έως 24.00 ώρα.

στ) Στην οδό Όθωνος Αμαλίας, από την οδό Αγίου Νικολάου περιμετρικά της τριγωνικής νησίδας για 100μ. (για την στάθμευση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης) από 06.00 ώρα έως 24.00 ώρα.

 • ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ στα κατωτέρω τμήματα των οδών :

α) Στην οδό Κορίνθου, από την οδό Γούναρη έως την οδό Ερμού (συμπεριλαμβανομένου και του κάτω μέρους της πλ. Γεωργίου), από 19.30 ώρα έως πέρατος των εκδηλώσεων.

β) Στην οδό Ερμού, από την οδό ΄Οθ. Αμαλίας έως την οδό Μαιζώνος, από 21:00 ώρα έως πέρατος των εκδηλώσεων.

γ) Στην οδό Μαιζώνος, από την οδό Κολοκοτρώνη έως την οδό Πατρέως (ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων κατά την αποχώρηση των αρμάτων περί την 21:00 ώρα).

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/02/2023

 • Α) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ από 11:00 ώρας έως πέρατος εκδηλώσεων, στα κατωτέρω τμήματα οδών:

α) Στην οδό Κορίνθου, από την οδό Βορ. Ηπείρου έως την οδό Φαβιέρου,

β) Στην πλατεία πλ. Γεωργίου, άνω-κάτω μέρος

γ) Στην οδό Φαβιέρου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Μουρούζη

δ) Στην οδό Μουρούζη, από την οδό Φαβιέρου έως την οδό Νόρμαν

ε) Στην οδό Νόρμαν, από την οδό Μουρούζη έως την οδό ΄Οθ. Αμαλίας

στ) Στην οδό Γ. Ολυμπίου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους

ζ) Στην οδό Σμύρνης, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους

η) Στην οδό Κυρ. Αρχιεπισκόπου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους

θ) Στην οδό Σκαγιοπουλείου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους

ι) Στην οδό Δημ Υψηλάντου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους

ια) Στην οδό Καποδιστρίου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους

ιβ) Στην οδό Ιερ. Αρχ/που, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους

ιγ) Στην οδό Σωσιπάτρου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους

ιδ) Στην οδό Κορυτσάς, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους

ιε) Στην οδό Μαξίμου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους

 ιστ) Στην οδό Παπαφλέσσα, από την οδό Ακτή Δυμαίων έως την οδό Ναυαρίνου

ιζ) Στην οδό Κολοκοτρώνη, από την οδό Κανακάρη έως την οδό Μαιζώνος

ιη) Στην οδό ΙΙΙ Ναυάρχων, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Κανακάρη

ιθ) Στην οδό Καλαμογδάρτη, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Κανακάρη

κ) Στην οδό Κοραή, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Κανακάρη

 

 • Β) ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ από 15:30 ώρας έως πέρατος των εκδηλώσεων:

α) Στα ανωτέρω τμήματα των οδών.

β) Στη οδό Μαιζώνος, από την οδό Καρόλου έως την οδό Γούναρη

 

 • Γ) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ καθ’ όλο το 24ωρο, στα κατωτέρω τμήματα οδών:

α) Στην οδό Όθωνος Αμαλίας, από την οδό Κολοκοτρώνη έως την οδό Ερμού

β) Στην οδό Όθωνος Αμαλίας, από την οδό Φράττη έως την οδό Τριών Ναυάρχων

γ) Στην οδό Όθωνος Αμαλίας, από την οδό Αγίου Νικολάου περιμετρικά της τριγωνικής νησίδας για 100μ. (για την στάθμευση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης) .

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/02/2023

 

 • Α) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ κατά τις ώρες 07:00-22:00, στα κατωτέρω τμήματα οδών:

α) Στην οδό Κορίνθου, από την οδό Βορ. Ηπείρου έως την οδό Φαβιέρου

β) Στην πλατεία Γεωργίου άνω μέρος-κάτω μέρος

γ) Στην οδό Φαβιέρου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Μουρούζη

δ) Στην οδό Μουρούζη, από την οδό Φαβιέρου έως την οδό Νόρμαν

ε) Στην οδό Νόρμαν, από την οδό Μουρούζη μέχρι είσοδο λιμανιού ΄Οθ. Αμαλίας

στ) Στην οδό Γ. Ολυμπίου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους

ζ) Στην οδό Σμύρνης, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους

η) Στην οδό Κυρ. Αρχ/που, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους

θ) Στην οδό Σκαγιοπουλείου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους

ι) Στην οδό Δημ Υψηλάντου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους

ια) Στην οδό Καποδιστρίου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους

ιβ) Στην οδό Ιερ. Αρχ/που, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους

ιγ) Στην οδό Σωσιπάτρου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους

ιδ) Στην οδό Κορυτσάς, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους

ιε) Στην οδό Μαξίμου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους

ιστ) Στην οδό Παπαφλέσσα, από την οδό Ακτή Δυμαίων έως την οδό Ναυαρίνου

ιζ) Στην οδό ΙΙΙ Ναυάρχων, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Κανακάρη

ιη) Στην οδό Καλαμογδάρτη, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Κανακάρη

ιθ) Στην οδό Κοραή, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Κανακάρη

Ιη) Στην οδό Όθωνος Αμαλίας, από την οδό Κολοκοτρώνη έως την οδό Ερμού

ια) Στην οδό Όθωνος Αμαλίας, από την οδό Φράττη έως την οδό Τριών Ναυάρχων

 • Β) ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:

α) Στα ανωτέρω τμήματα των οδών κατά τις ώρες 11:00-22:00, εξαιρουμένου του τμήματος της οδού Κορίνθου, από Παπαφλέσσα έως Γούναρη, όπου η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύει από 09:00 έως 22:00 ώρα.

β) Στις οδούς Αγ. Ανδρέου και ΄Οθ. Αμαλίας, από την οδό Καρόλου έως την οδό Γούναρη, από 20.00 ώρα έως πέρατος εκδηλώσεων (καύση καρνάβαλου).

γ) Στη οδό Μαιζώνος, από την οδό Καρόλου έως την οδό Γούναρη, κατά τις ώρες 11:00-22:00.

 • Γ) ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ καθ’ όλο το 24ωρο, στα κατωτέρω τμήματα των οδών:

α) Στην οδό Όθωνος Αμαλίας, από την οδό Κολοκοτρώνη έως την οδό Ερμού

β) Στην οδό Όθωνος Αμαλίας, από την οδό Φράττη έως την οδό Τριών Ναυάρχων

γ) Στην οδό Όθωνος Αμαλίας, από την οδό Αγίου Νικολάου περιμετρικά της τριγωνικής νησίδας για 100μ. (για την στάθμευση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης).

Από το Τμήμα Τροχαίας Πατρών θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα τροχαίας και θα τοποθετηθεί η απαιτούμενη σήμανση σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων.

 

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας ανακοινώνονται οι παρακάτω αποφάσεις για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Καθαρά Δευτέρα στην Πάτρα

 • Την προσωρινή μονοδρόμηση της παραλιακής οδού που οδηγεί στην Πλαζ, με κατεύθυνση κίνησης των οχημάτων από την οδό Κανελλοπούλου προς την πλαζ, την 27/02/2023 από την 11:00 ώρα έως πέρατος.
 • Την προσωρινή μονοδρόμηση της νεοδιαμορφωμένης ανώνυμης οδού που συνδέει την Πλαζ με την οδό Αθηνών και την οδό Κανελλοπούλου, με κατεύθυνση κίνησης των οχημάτων από την πλαζ προς την οδό Αθηνών, την 27/3/2023 από την 11:00 ώρα έως πέρατος.
 • Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις θα εξαιρούνται τα αστικά λεωφορεία, τα οχήματα ΤΑΞΙ, τα δίκυκλα και τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης. Τα αστικά λεωφορεία της γραμμής Νο 1 θα φτάνουν μέχρι το χώρο της πλαζ και θα επιστρέφουν.
 • Την απαγόρευση εισόδου και στάθμευσης φορτηγών οχημάτων καθώς και την απαγόρευση εισόδου, διέλευσης και στάθμευσης εκπαιδευτικών οχημάτων Σχολών Οδηγών, την 27/02/2023 από την 11:00 ώρα έως πέρατος.
 • Η στάθμευση των οχημάτων Ι.Χ., οχημάτων ΑΜΕΑ, δικύκλων θα γίνεται μόνο στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης.