Η λίμνη Αμβρακία

Η λίμνη Αμβρακία με το νερό που παρείχε απλόχερα στήριξε γενναία την οικονομία της περιοχής.Στις δυτικές ακτές υπάρχει ένα πλούσιο οικοσύστημα μεσογειακής βλάστησης.

Από τη λίμνη διέρχονται πολλά είδη πουλιών (υδρόβια και παρυδάτια) δίνοντας περισσή ομορφία στο λιμναίο περιβάλλον.Λαογραφικό πλούτο από την εγκαταλελλειμένη πια καπνοκαλλιέργεια

και την παραδοσιακή κτηνοτροφία συναντάς στους παραλίμνιους οικισμούς .

Η ένταξή της στο δίκτυο NATURA 2000 σε συνδυασμό με τις νέες τάσεις της αγροτικής οικονομίας

(οικοτουρισμός,αγροτουρισμός) την καθιστά εν δυνάμει πόλο οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής .

Απολαύστε την….

 

Stelios Fountas