Η μαγική γέφυρα της Αρτοτίβας, του ποταμού Εύηνου (Photo)

H γέφυρα της Artotiva χτίστηκε ή ανοικοδομήθηκε κατά την Α ‘ Ενετική Κατοχή 1407-1499 σε τοξωτό σχήμα και είναι χτισμένη από πέτρα με σοβά.

Βρίσκεται σε μοναδική θέση στο πιο στενό σημείο του ποταμού Εύηνου λίγο πριν συναντήσει τον παραπόταμο του Κότσαλου.

Έχει άνοιγμα 22.35 μ πλάτος 2.4 μ και πάχος 1 μ.

Ο δρόμος από τις δύο άκρες της γέφυρας προς την κορυφή προχωράει σε πλατιά πλατιά σκάλα. Η τελική επίστρωση γίνεται με ένα μονοπάτι που φτιάχνεται προσεκτικά.

Συνέδεσε τη Δυτική Αιτωλία με την ορεινή Ναυπακτία και την Ευρυτανία μέχρι τη δεκαετία του 1950, οπότε και κατασκευάστηκε ο νέος δρόμος Θέρμου-Πλατάνου

Η γέφυρα της Artotiva χτίστηκε ή ανοικοδομήθηκε κατά την Α ‘ Ενετική Κατοχή 1407-1499 σε τοξωτό σχήμα και είναι χτισμένη από πέτρα με σοβά. Βρίσκεται σε μοναδική θέση στο πιο στενό σημείο του ποταμού Εύηνο λίγο πριν συναντήσει τον παραπόταμο του Κότσαλου.

Έχει άνοιγμα 22.35 μ πλάτος 2.4 μ και πάχος 1 μ.

Ο δρόμος από τις δύο άκρες της γέφυρας προς την κορυφή προχωράει σε πλατιά πλατιά σκάλα. Η τελική επίστρωση γίνεται με ένα μονοπάτι που φτιάχνεται προσεκτικά. Συνέδεσε τη Δυτική Αιτωλία με την ορεινή Ναυπακτία και την Ευρυτανία μέχρι τη δεκαετία του 1950, οπότε και κατασκευάστηκε ο νέος δρόμος Θέρμου-Πλατάνου.

e-nafpaktia.gr