Μεγάλη επιχείρηση στο Αγρίνιο αναζητεί άνδρα υπάλληλο με προϋπηρεσία στην τιμολόγηση

Μεγάλη επιχείρηση στο Αγρίνιο αναζητεί 1 άτομο ικανό (άνδρα) στον χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή και με προϋπηρεσία στην τιμολόγηση.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6973 346043