Μεγάλη εταιρεία στο Αγρίνιο ζητά οδηγό, αποθηκάριο και βοηθό λογιστηρίου

Μεγάλη εταιρεία στο Αγρίνιο ζητά αποθηκάριο και βοηθό λογιστηρίου

Εταιρεία στο Αγρίνιο ζητά οδηγό με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και ηλικία έως 35 ετών, αποθηκάριο με προϋπηρεσία και βοηθό λογιστηρίου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6973-346043

E-mail: info@praktika.com.gr