Μειώνεται η χρήση χημικών φυτοφαρμάκων στην Ε.Ε.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Επιτροπή, έχει σημειωθεί πρόοδος ως προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» για μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων.

Τα χημικά φυτοφάρμακα προκαλούν ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και του αέρα, καθώς και απώλεια βιοποικιλότητας, και επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να καταβάλει προσπάθειες για τη μείωση της συνολικής χρήσης και του κινδύνου των χημικών φυτοφαρμάκων κατά 50% έως το 2030.

Για την παρακολούθηση της προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων αυτών, η Επιτροπή κάθε χρόνο δημοσιεύει στοιχεία σχετικά με τη χρήση και τον κίνδυνο των χημικών φυτοφαρμάκων στην Ε.Ε. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το 2020 καταγράφηκε συνολική μείωση της χρήσης των χημικών φυτοφαρμάκων και του συνακόλουθου κινδύνου.

Η χρήση και ο κίνδυνος των χημικών φυτοφαρμάκων μειώθηκαν κατά 1% σε σύγκριση με το 2019 και κατά 14% σε σύγκριση με την περίοδο αναφοράς (2015-2017). Επίσης, παρατηρείται σημαντική μείωση της χρήσης των πλέον επικίνδυνων φυτοφαρμάκων. Μειώθηκαν κατά 9% σε σύγκριση με το 2019 και κατά 26% σε σύγκριση με την περίοδο αναφοράς. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που καταγράφεται σημαντική μείωση.

Ταυτόχρονα, η Ε.Ε. διατηρεί την παγκόσμια θέση της ως βασικός εξαγωγέας τροφίμων. Καταγράφεται συνεχής και σταθερή πρόοδος, η οποία όμως δεν είναι αρκετά γρήγορη. Τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να μειώσουν τη χρήση και τον κίνδυνο των χημικών φυτοφαρμάκων, όπως ζητούν οι επιστήμονες και οι πολίτες.

Σύμφωνα εξάλλου με τα στοιχεία, παραμένει εξαιρετικά χαμηλή η υιοθέτηση εναλλακτικών λύσεων χαμηλού κινδύνου και βιολογικών εναλλακτικών αντί των χημικών φυτοφαρμάκων. Γι’ αυτό, η Επιτροπή επικαιροποιεί τους κανόνες και τα σχέδια χρηματοδότησης για να ενισχύσει τη διαθεσιμότητα αυτών των εναλλακτικών λύσεων.

Επιπλέον, προσεχώς η Επιτροπή θα θεσπίσει νέους κανόνες για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων, ώστε να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και να αλλάξουν τακτική όσον αφορά τα φυτοφάρμακα, εγκαταλείποντας τις μη βιώσιμες πρακτικές.

e-ea.gr