Το μερίδιο των ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Σε επίπεδο Ε.Ε., το μερίδιο της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έφτασε το 19,7% το 2019.

Με περισσότερο από το ήμισυ της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, η Σουηδία (56,4%) είχε μακράν το υψηλότερο μερίδιο μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. το 2019, έναντι της Φινλανδίας (43,1%), της Λετονίας (41,0%), Δανία (37,2%) και Αυστρία (33,6%).

Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, τα χαμηλότερα ποσοστά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (7,0%), στη Μάλτα (8,5%), στις Κάτω Χώρες (8,8%) και στο Βέλγιο (9,9%).

Όταν εξετάζουμε τους εθνικούς στόχους, δεκατέσσερα κράτη μέλη υπερβαίνουν τα επίπεδα-στόχο τους για το 2020.

Έξι χώρες πλησιάζουν τους στόχους τους: Ουγγαρία, Αυστρία και Πορτογαλία (σε 0,4 εκατοστιαίες μονάδες από τους εθνικούς τους στόχους), Γερμανία (σε 0,6 σελ.), Μάλτα ( με 1,5 σελ.) και Ισπανία (με 1,6 σελ.).

Αντίθετα, ακόμα αρκετά μακριά από τους στόχους τους είναι η Γαλλία (στα 5,8 μ.μ. από τον εθνικό της στόχο), οι Κάτω Χώρες (στα 5,2 μ.σ.), η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο (και οι δύο με 4,0 μ.ζ.).

e-ea.gr