Μεσολόγγι: Ημερίδα της Ο.Κ.Ε. με θέμα «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης»

«Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης»

Εκδήλωση της Ο.Κ.Ε. στο Μεσολόγγι

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.),* διοργανώνει Ημερίδα για το θεσμό της διαβούλευσης και τον «Ολοκληρωμένο Μηχανισμό Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης».

Η υβριδική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021, στο Μεσολόγγι (Αίθουσα Αμφιθεάτρου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας).

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. κ. Γιάννης Πάιδας.

Η εκδήλωση στοχεύει να αποτελέσει ένα βήμα προβληματισμού, αλλά και διάχυσης γνώσης για τις τρέχουσες εξελίξεις στο θεσμό της διαβούλευσης στη χώρα. Αποτελεί δε μια ευκαιρία περιφερειακής συνάντησης και ενημέρωσης των εκπροσώπων των φορέων που συμμετέχουν στη διαβούλευση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να συζητηθούν και να αναδειχθούν θέματα ενίσχυσης του θεσμού της διαβούλευσης και περαιτέρω ενδυνάμωσης της συνεισφοράς του στις διαδικασίες διαμόρφωσης των πολιτικών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στη χώρα.

Πρόγραμμα Ημερίδας  «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης»

11.00 – 11.30 Έναρξη Ημερίδας – Υποδοχή εγγεγραμμένων

11.30 – 12.15 Χαιρετισμοί
Ιωάννης Πάιδας, Πρόεδρος Ο.Κ.Ε.
Εκπρόσωπος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (tbc)
Εκπρόσωπος Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (tbc)
Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Δυτικής Ελλάδας (tbc)
Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Ι.Π. Μεσολογγίου (tbc)

12:30 – 12:50 Παρουσίαση του Έργου “Προσδιορισμός του Πλαισίου λειτουργίας – Ανάπτυξη και Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης” – Βασικές Διαπιστώσεις και Συμπεράσματα
Εκπρόσωπος Αναδόχου ΥΕ2/ Diadikasia Business Consulting Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ 10΄

13:00 – 13:30 Παρουσίαση της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαβούλευσης e-dialogue.oke.gr
Εκπρόσωπος Αναδόχου ΥΕ2/ Diadikasia Business Consulting Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

13:30 – 14:30 Η Ενδυνάμωση της Συνεισφοράς του Θεσμού της Διαβούλευσης στη Διαμόρφωση των Πολιτικών σε Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο
Συντονισμός: κ. Κωνσταντίνος Μπάρδας, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ο.Κ.Ε.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ


* Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) έχει ως αποστολή της, σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας, τη «διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της χώρας και ιδίως για τις κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και η διατύπωση γνώμης επί των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων που παραπέμπονται σε αυτήν».

Στο παραπάνω πλαίσιο, η Ο.Κ.Ε. ενέταξε και υλοποιεί στο Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020», την Πράξη «Ολοκληρωμένος Μηχανισμός Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ)». Μέσω της εν λόγω Πράξης, υλοποιείται το Έργο «Προσδιορισμός του πλαισίου λειτουργίας – Ανάπτυξη και υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης».

Η καινοτομία του Έργου έγκειται στην ανάπτυξη ενός ευρέος δικτύου κοινωνικής διαβούλευσης που εμπεριέχει το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τα συνδέει με τον εθνικό κοινωνικό διάλογο και τη νομοθετική διαδικασία της Κεντρικής Διοίκησης.

Στον ιστότοπο για τον Ολοκληρωμένο Μηχανισμό Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης (https://edialogue.oke.gr/) μπορείτε να ενημερωθείτε για το αντικείμενο, τους στόχους και τους ωφελούμενους του Έργου.