Μεσολόγγι: Η κρίσιμη καμπή για το Χειρουργικό Τμήμα του Νοσοκομείου

Η χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Ι.Π. Μεσολογγίου, που καλύπτει και τις μονήρεις ειδικότητες του Ουρολόγου, ΩΡΛ και Οφθαλμιάτρου, μετά από το τελευταίο έτος όπου λειτουργούσε με σχετικά φυσιολογική στελέχωση (4 μόνιμοι ειδικευμένοι χειρουργοί και 1 ακόμη ειδικευμένος με απόσπαση) και κάλυπτε την περιοχή κάθε μέρα με εφημερία χειρουργού (και μάλιστα από πέρσι κάλυπτε και το σύνολο του Νομού για 8-12 μέρες τον μήνα) φτάνει σε μια κρίσιμη καμπή.

Λόγω της ατυχούς συγκυρίας απώλειας δύο ειδικευμένων ιατρών (του ενός με συνταξιοδότητη και του δεύτερου λόγω εκλογής του σε άλλο Νοσοκομείο) και ενός ειδικευόμενου ιατρού (λήξη της θητείας του), η κατάσταση που διαμορφώνεται από την 10η Ιουλίου και εφ’ έξής είναι η δραματική μείωση της στελέχωσης της Χειρουρικής κλινικής (θα παραμείνουν 3 ειδικευμένοι χειρουργοί και 1 ειδικευόμενη ιατρός).

Αποτέλεσμα της επερχόμενης αυτής υποστελέχωσης θα είναι η αδυναμία εφημεριακής κάλυψης του Νοσοκομείου Ι.Π. Μεσολογγίου για δέκα (10) ημέρες κάθε μήνα. Ουσιαστικά δέκα ημέρες το μήνα δεν θα υπάρχει εφημερεύων χειρουργός (ούτε και αναισθησιολόγος) με αποτέλεσμα όλα τα περιστατικά που προσέρχονται στην εφημερία και χρειάζονται εκτίμηση/αντιμετώπιση από χειρουργό να πρέπει να διακομίζονται σε άλλο Νοσοκομείο. 

Πέραν από το προαναφερθέν πρόβλημα υποστελέχωσης του χειρουργικού τμήματος, υφίσταται και το   -σχεδόν- μόνιμο πρόβλημα υποστελέχωσης του αναισθησιολογικού τμήματος που αποτελεί τον κύριο συνδετικό κρίκο που ολοκληρώνει την δυνατότητα του κάθε νοσοκομείου στο να διενεργούνται οι πάσης φύσεως χειρουργικές επεμβάσεις.

Πρέπει απαραιτήτως, για να αντιμετωπιστεί άμεσα η προαναφερθείσα προβληματική κατάσταση, να προκηρυχθούν σήμερα κιόλας 2 μόνιμες θέσεις επιμελητών χειρουργικής (ώστε να καλυφθούν οι 2 κένες οργανικές θέσεις χειρουργών), 1 θέση επικουρικού χειρουργού (για άμεση προσέλευση γιατρού) και 2 μόνιμες θέσεις επιμελητών αναισθησιολογίας. Επίσης,  λόγω της επερχόμενης αποχώρησης και της μίας εναπομείνασας ειδικευόμενης ιατρού, να ληφθεί μέριμνα από την 6η Υ.ΠΕ. για κάλυψη εφημεριών του Τ.Ε.Π. Ι.Π. Μεσολογγίου με ιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (αγοτικούς ή Γενικής Ιατρικής). 

Όλα τα ανωτέρω προβλήματα (που φυσικά αποτελούν μέρος μόνο των γενικότερων προβλημάτων υποστελέχωσης του Νοσοκομείου Ι.Π. Μεσολογγίου αλλά και Αγρινίου) είναι γνωστά στην Διοίκηση των δύο Νοσοκομείων, αλλά για την προώθησή τους, κοινοποίησή τους και άμεση επίλυσή τους απαιτείται η ενεργός συμμετοχή και απαίτηση των θεσμικών φορέων της πόλης του Μεσολογγίου, αλλά πρωτίστως του κάθε πολίτη της περιοχής που καλύπτει υγειονομικά το Νοσοκομείο Ι.Π. Μεσολογγίου ώστε σήμερα κιόλας να προκηρυχθούν οι απαιτούμενες θέσεις ιατρών.

Οι Χειρουργοί του Νοσοκομείου Μεσολογγίου

  1. Ντάτσης Αναστάσιος, Συντονιστής Διευθυντής  Χειρουργικής Κλινικής Ν. Μεσολογγίου
  2. Πατρινού Βασιλική, Διευθύντρια 
  3. Λαμπρόπουλος Ιωάννης, Επιμ. Α’