Μεσολόγγι: Η «Συμμαχία για το μέλλον» για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Η πρόσκληση του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», Άξονας Προτεραιότητας Α.Π. 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ξεκίνησε στις 23 Νοεμβρίου 2020 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020.

Σε μια εποχή που τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπαίνουν μαζικά στη ζωή μας και πολλοί Δήμοι στην Ελλάδα έχουν ήδη υποβάλει προτάσεις στο πρόγραμμα, θα ήταν λάθος ο Δήμος Μεσολογγίου να μείνει εκτός της διαδικασίας.

Εάν αυτό συνδυαστεί με την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Κοινότητας (αν τελικά γίνει), τότε ο Δήμος θα αποκτήσει ένα σοβαρό πρόσθετο έσοδο.

Ελπίζουμε να μην χαθεί και αυτό το πρόγραμμα.