Μεσολόγγι – «Συμμαχία για το μέλλον»: Νομοσχέδιο Λαϊκών Αγορών

Το νέο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης με στόχο τον «εκσυγχρονισμό» των λαϊκών αγορών, βλάπτει τόσο τους εργαζόμενους στις λαϊκές αγορές, όσο και τους καταναλωτές. 

Η Κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας, προωθεί ένα  νομοσχέδιο που θα οδηγήσει στην συρρίκνωση και τη διάλυση των λαϊκών αγορών. 

Η πρόταση νόμου ουσιαστικά ανατρέπει το χαρακτήρα του θεσμού των λαϊκών αγορών, όπως τον ξέρει ο λαός μας μέχρι σήμερα, προς όφελος της επιχειρηματικής δράσης.

Μέχρι σήμερα υπάρχει η άδεια ενός επαγγελματία ή παραγωγού πωλητή, στην οποία αντιστοιχεί μια θέση. 

Με το νομοσχέδιο η ευθύνη της λειτουργίας των λαϊκών αγορών, φεύγει από τους δήμους και τις περιφέρειες,  ιδιωτικοποιείται και  ανατίθεται σε φορείς ΣΔΙΤ, που θα είναι οι μόνοι με δικαιώματα επί των λαϊκών αγορών. 

Ο φορέας  ΣΔΙΤ:

  1. Θα προκηρύσσει θέσεις πωλητή
  2. Θα αποφασίζει για την τιμή της κάθε θέσης. Οι πωλητές, οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες, θα πλειοδοτούν για την θέση, αντί του ημερήσιου τέλους που πληρώνουν μέχρι σήμερα!
  3. Θα χορηγεί τις θέσεις 
  4. Θα εισπράττει το οριζόμενο τέλος για την θέση
  5. Δικαίωμα θέσης δίνεται και σε  νομικά πρόσωπα και εταιρείες, που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μία λαϊκή αγορά και μάλιστα σε ποσοστό 5% επί των θέσεων. 

Ενώ μέχρι σήμερα, δικαίωμα συμμετοχής στις λαϊκές αγορές έχουν οι συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών, η κυβέρνηση ανοίγει τον δρόμο της συμμετοχής και σε οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία εμπορίας τροφίμων και ρούχων.

Η επίτευξη αυτού του στόχου, από την μία θα οδηγήσει στην καταστροφή όλους τους μικρούς παραγωγούς-επαγγελματίες και από την άλλη θα έχει ως αποτέλεσμα την κάθετη αύξηση του κόστους των προϊόντων

Χιλιάδες εργαζόμενοι και  συνταξιούχοι, που βασίζονται στις λαϊκές αγορές για τα ψώνια τους, θα δουν τις τιμές για βασικά είδη διατροφής και άλλα προσιτά προϊόντα να αυξάνονται κατακόρυφα, εξαιτίας του εντεινόμενου ανταγωνισμού και του αυξημένου κόστους απόκτησης του δικαιώματος πώλησης στις λαϊκές αγορές.

Όλα τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν, στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα των λαϊκών αγορών και των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτές. 

Οι πωλητές των λαϊκών αγορών, των οποίων η στήριξη εν μέσω πανδημίας είναι μηδαμινή, αντί να βοηθηθούν, απειλούνται με πρόστιμα και πλέον με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, οδηγούνται στο να χάσουν οριστικά τη δουλειά τους.

Ζητάμε:

  1. Την άμεση απόσυρση του κυβερνητικού νομοσχεδίου διάλυσης και ιδιωτικοποίησης των λαϊκών αγορών, ώστε να μην παραδοθούν  σε εταιρίες.
  2. Να δοθούν νέες άδειες και να εξευρεθούν χώροι για τη λειτουργία όσων παραγωγών επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις λαϊκές αγορές.
  3. Ουσιαστική ενίσχυση όλων των μικρών παραγωγών και πωλητών που έχουν πληγεί και οδηγούνται στον αφανισμό εξαιτίας της πανδημίας.

Δημοτική παράταξη «Συμμαχία για το μέλλον»