Μεταβάλλεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Θέρμου

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω Covid-19 η λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Θέρμου από 2 Οκτωβρίου 2020 μεταβάλλεται ως εξής:

Οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στα είδη προικός, ρουχισμού και είδη οικιακής χρήσης θα παραμείνουν στον χώρο της υπάρχουσας λαϊκής αγοράς.

Οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στα είδη οπωρολαχανικών, φρούτων και ψαριών θα μεταφερθούν στον χώρο του πρώην λυκείου Θέρμου (λυόμενα).