Μέχρι 6 Ιουνίου η αδειοδότηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μέχρι 10 KW

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α΄/7-12-2016), επανεντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/2011 όσες μεταποιητικές δραστηριότητες έχουν εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μικρότερη των 10ΚW.

Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, όσες μεταποιητικές και συναφείς προς αυτές δραστηριότητες με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ, μέχρι 10 ΚW που ήδη λειτουργούν, αλλά λόγω των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 2 και 3 του Ν.4145/2013 είχαν τεθεί εκτός του πεδίου εφαρμογής του Ν. 3982/2011, υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου 4442/2016, ήτοι έως 6 Ιουνίου 2017, να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατυπώσεις λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αδειοδότησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθυνθείτε στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας και συγκεκριμένα:

Π.Ε. Αχαΐας: Πανεπιστημίου 254 (κτίριο Β), 26443, Πάτρα, τηλ. 2613-620110,

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: Κύπρου 30 (Διοικητήριο), 30200, Μεσολόγγι, 26313-61140,

Π.Ε. Ηλείας: Μανωλοπούλου 47 (Διοικητήριο), 27100, Πύργος, 26213-60510.