Μικρές οι απώλειες του διαθέσιμου εισοδήματος

Παρά τη βαθιά ύφεση λόγω της πανδημίας, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε μόνο κατά 3,3 δισ. ευρώ ή 2,7% (από 121,8 δισ. ευρώ στα 118,5 δισ. ευρώ) αφού το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών αναπληρώθηκε από τις κρατικές ενισχύσεις.

Ταυτόχρονα, με την αναστολή της οικονομικής δραστηριότητας και τους περιορισμούς στις μετακινήσεις, μειώθηκε κατά 11,1 δισ. ευρώ ή 8,8% η τελική καταναλωτική δαπάνη (από 126,6 δισ. ευρώ σε 115,5 δισ. ευρώ). Ως αποτέλεσμα πέρασε σε θετικό έδαφος η αποταμίευση, που αυξήθηκε κατά 2,6% έναντι μείωσης 3,8% το 2019.

Σύμφωνα επίσης με τους ετήσιους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων, που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ:

Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ήταν 19,3% το 2020 σε σύγκριση με 18,5% το 2019. Το 2020 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών ύψους 12,6 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3,2 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2019. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 52,9 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε 65,5 δισ. ευρώ.

Η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 9,7 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την αλλοδαπή, ενώ το 2019 η καθαρή λήψη δανείων ανερχόταν σε 2 δισ. ευρώ.

kathimerini.gr