Μίσθωση παραγωγικών εγκαταστάσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, που τίθενται σε εκκαθάριση

Ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Τομεάρχης Υποδομών-Μεταφορών  του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Βαρεμένος κατέθεσε, μαζί με το τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Στ. Αραχωβίτη και τους βουλευτές Β. Κόκκαλη και Ο. Τελιγιορίδου, τροπολογία στο σ/ν του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», με θέμα: «Μίσθωση παραγωγικών εγκαταστάσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, που τίθενται σε εκκαθάριση».

Η τροπολογία αυτή είναι ουσιαστικής σημασίας, καθ’ όσον στο παρόν νομοσχέδιο έχει απαλειφθεί παντελώς η διάταξη της παρ. 16 του άρθρου 27 του ν. 4384/2016, η οποία προβλέπει και ρυθμίζει το ζήτημα της αξιοποίησης των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση συνεταιρισμών μέχρι πέρατος της εκκαθάρισης κατά προτεραιότητα από υγιή αγροτικά συνεργατικά σχήματα.  Από την έναρξη ισχύος αυτής της διάταξης έως σήμερα, πληθώρα αδρανών ακινήτων υπό εκκαθάριση Α.Σ (αποθήκες κλπ), ήδη μισθώνονται κατά προτεραιότητα σε ενεργούς υγιείς συνεταιρισμούς, με αποτέλεσμα, αφενός να ενισχύεται η αγροτική οικονομία μέσω της δραστηριότητας των υγιών παραγωγικών συνεταιρισμών, αφετέρου επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη περάτωση της εκκαθάρισης, αφού διά των μισθώσεων των ακινήτων αυξάνεται το προϊόν της εκκαθάρισης (ενεργητικό), από το οποίο εξάλλου πραγματοποιείται η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών του υπό εκκαθάριση Α.Σ.