Μόνιμη στέγη για το Ε.Κ.Α.Β. στο νοσοκομείο Μεσολογγίου (Photos)

Από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται η δημιουργία μόνιμης στέγασης του Ε.Κ.Α.Β. – τομέας Μεσολογγίου σε λυόμενη κατασκευή της Νοσηλευτικής Μονάδας, η οποία διαμορφώθηκε και εξοπλίστηκε κατάλληλα.

«Θεωρούμε την ανωτέρω εξέλιξη  σημαντικό βήμα στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το προσωπικό του ΕΚΑΒ – τομέα Μεσολογγίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση της διοίκησης του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας. (Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»).