Λ. Μπλέτσας στον Antenna Star: «Να ενεργοποιηθεί η τοπική κοινωνία για το Πανεπιστήμιο» (Ηχητικό)

Στον Antenna Star 103.5 και στην εκπομπή «Με υπογραφή» μίλησε ο Πρόεδρος του Παραρτήματος του Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Λίνος Μπλέτσας με αφορμή τις ραγδαίες εξελίξεις στα Πανεπιστημιακά Τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Στην ίδια συνέντευξη ο κ. Μπλέτσας εξέφρασε κάποια συμπεράσματα που προκύπτουν ενώ κατέθεσε και τις προτάσεις του Τ.Ε.Ε. για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας μετά και την συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής η οποία αποφάσισε την ανάθεση του ζητήματος σε ομάδα εργασίας Πανεπιστημιακών Μηχανικών μελών του Τ.Ε.Ε. προκειμένου να διαμορφώσουν τις απόψεις του Τμήματος γι’ αυτό το πολύ σοβαρό θέμα.

Πιο συγκεκριμένα η επεξεργασία του όλου ζητήματος οδήγησε στα παρακάτω συμπεράσματα:

Α. Στρατηγική Αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζονται σε σχέση με γενικότερες τάσεις ή πλαίσιο

Β. Ευκαιρίες – Κίνδυνοι –Απειλές

Γ. Συνέργειες – Συμβίωση και Ανάπτυξη – Ενεργοποίηση Τοπικών Φορέων – Σύνδεση με Επιχειρήσεις

Δ. Δυνατότητα ύπαρξης στον Νομό τμημάτων διαφορετικών Σχολών

Ε. Επανίδρυση του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Στ. Δημιουργία Ανεξάρτητου Πανεπιστημίου

Όσον αφορά τις προτάσεις, εκεί ο κ. Μπλέτσας μίλησε για μία σειρά δράσεων ενημέρωσης, ενίσχυσης αλλά και διασύνδεσης. Επικοινωνία του Τ.Ε.Ε. με άλλα Επιμελητήρια, επικοινωνία του Τ.Ε.Ε. και πιθανώς των Προέδρων των Τμημάτων με θεσμικούς φορείς. 

Διεύρυνση πιθανότητας ανάπτυξης κέντρου έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης σε θέματα που θεραπεύουν τα Τμήματα υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου, των Δήμων και της Περιφέρειας.

Ανάληψη πρωτοβουλίας για την εξασφάλιση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους των Τμημάτων. Η πρωτοβουλία εμπλέκει τόσο τα αντίστοιχα επιμελητήρια όσο και το Υπουργείο Παιδείας και βεβαίως

Ενημέρωση και ενεργοποίηση των Αιτωλοακαρνάνων Πανεπιστημιακών από όλα τα ιδρύματα της χώρας για την υποστήριξη τους σε όλες τις δράσεις.

Ακούστε, όλη τη συνέντευξη του κ. Μπλέτσα στον Antenna Star 103.5: