Μύτικας: Παρέμβαση καθαρισμού στο λιμάνι

Παρέμβαση καθαρισμού στο λιμάνι του Μύτικα
  • Μετά τον καθαρισμό της μεγάλης σειράς του φρεατίου ομβρίων του λιμανιού τον Απρίλιο του 2021 με μέριμνα του Προέδρου του Μύτικα, που είχε να γίνει πολλά χρόνια, από δημαρχείας του Πυθαγόρα Σαμαρά, καθαρίστηκε και η μικρή σειρά του φρεατίου ομβρίων από εργαζόμενο του Δήμου Ξηρομέρου.
Τα φρεάτια αυτά ποτέ δεν καθαρίστηκαν επί προηγούμενης δημοτικής αρχής, παρότι στις απ’ ευθείας αναθέσεις αυτό αναφέρονταν. Επίσης έγινε κοπή χόρτων και κλάδεμα των δέντρων. Δηλαδή τα αυτονόητα δεν ήταν αυτονόητα, ενώ τώρα είναι.
Θέλουμε να επαναλάβουμε για να ενημερωθούν όσοι δεν γνωρίζουν πως «καθαρίζονταν» το λιμάνι του Μύτικα επί προηγούμενης διοικήσεως.
Οι καθαρισμοί του λιμανιού του Μύτικα γίνονταν με απ’ ευθείας αναθέσεις πολύ μεγάλων ποσών, σε εξωτερικούς εργολάβους, οι οποίοι όμως δεν γίνονταν αντιληπτοί από τους κατοίκους και συγκεκριμένα:
  • Το 2015 έγινε καθαρισμός του λιμανιού του Μύτικα με 4.920 €, (δείτε εδώ).
  • Το 2016 έγινε καθαρισμός του λιμανιού του Μύτικα με 4.315 €, (δείτε εδώ).
  • Το 2017 έγινε καθαρισμός του λιμανιού του Μύτικα με 4.935,20 €, (δείτε εδώ).
  • Το 2018 έγινε καθαρισμός του λιμανιού του Μύτικα με 4.850 €, (δείτε εδώ).
Σύνολο για καθαρισμούς: 19.020 €.
 
http://mytikaspress.blogspot.com/