Δ. Ναυπακτίας: Συμμετοχή στην ημερίδα «Απλούστευση Διαδικασιών-Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση»

Την Πέμπτη 1/11/2018 πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα Ημερίδα με τίτλο «Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού. Απλούστευση και Προτυποποίηση Διαδικασιών Λειτουργίας ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού – Πιλοτική Λειτουργία».  Η ημερίδα διοργανώθηκε από την Κ.Ε.Δ.Ε., το Υπουργείο Εσωτερικών, την ΕΝ.Π.Ε και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Από τον Δήμο μας συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Αντώνης Φράγκος, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Νικήτας Πολύδωρος, η Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Αδειοδοτήσεων Παρασκευή Κούκουνα και ο Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Βασίλης Μαθιουδάκης.

Στα πλαίσια της ημερίδας παρουσιάστηκαν οι στόχοι, το περιεχόμενο και η σκοπιμότητα της λειτουργικής Αναδιοργάνωσης και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των ΟΤΑ. Ακόμα παρουσιάστηκαν παραδείγματα καλών πρακτικών Αναδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Υπηρεσιών Μεταφορών της Περιφέρειας Κρήτης.

Στον Δήμος μας έχουν ήδη γίνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, αφού από το τέλος του 2017 εφαρμόζεται η ολοκληρωτική ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική πρωτοκόλληση και  ηλεκτρονική διακίνηση όλων των εγγράφων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ταχύτερη και οικονομικότερη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου μας. Ας σημειωθεί ότι η φιλοξενία του ηλεκτρονικού μας πρωτοκόλλου και των ηλεκτρονικά διακινούμενων εγγράφων του Δήμου μας γίνεται στο Government Cloud (G-Cloud) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ ο Δήμος μας αποτελεί έναν από του πρώτους πέντε δήμους που έκανε χρήση της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα όλα δεδομένα των διαδικτυακών εφαρμογών του Δήμου μας φιλοξενούνται σε servers του Δημοσίου. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η βέλτιστη ταχύτητα, η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και συντήρηση των δεδομένων και παράλληλα μηδενίζεται το κόστος φιλοξενίας.

Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Αντώνης Φράγκος, η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί μονόδρομο. Ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών μας συνεπάγεται βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας με τεράστια οφέλη τόσο για τους πολίτες όσο και για τον Δήμο μας.