Ναύπακτος: Δια περιφοράς η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δια περιφοράς η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της ερχόμενης Τετάρτης σύμφωνα με την ενημέρωση που παρέχει ο δήμος Ναυπακτίας.

Συγκεκριμένα η πρόσκληση και η ατζέντα των θεμάτων έχουν ως εξής:

Καλείστε την Τετάρτη  19-8-2020 στην πραγματοποίηση δια περιφοράς Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 12:30  και ώρα λήξης 13:30.  Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο  email: typonafpaktias@gmail.com, σύμφωνα με την υπ’αρ.163/29-5-2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου  67 του Ν.3852/2010, με  τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Έγκριση της από 23/07/2020 επικαιροποιημένης υπ’ αριθμόν 33/2018 μελέτης και επιλογή της διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης  του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  2. Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης  του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ».
  3. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 7/2020 μελέτης και επιλογή της διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης  του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΑΣΟΒΑΣ  ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ( ποσό       256.680,00 € )