Ναύπακτος: Ενημέρωση γονέων του 3ου Δ.Σ. για το νέο θεσμό της Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

Φέτος στο σχολείο, λειτουργεί η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής  Αξιολόγησης και Υποστήριξης), η οποία αποτελεί έναν νέο καινοτόμο θεσμό στο πλαίσιο του σχολείου (Ν4115/2013).

Απαρτίζεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην  Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση, τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης, τον Ψυχολόγο και τον Κοινωνικό Λειτουργό.

Σκοπός της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. είναι η υποστήριξη και η ενδυνάμωση όλης της σχολικής μονάδας, η διερεύνηση των αναγκών των μαθητών της, η ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και η βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, σε συνεργασία με την οικογένεια.

Σας καλούμε την Τετάρτη 6/11/2019 και ώρα 10 έως 11 π.μ. στον χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου (κεντρικό κτήριο), για συνεργασία και ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού.