Ναύπακτος: Υπογραφή σύμβασης Ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας Πλατάνου

Ναύπακτος: Υπογραφή σύμβασης Ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας Πλατάνου

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, υπεγράφη η δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας της Τ.Κ. Πλατάνου για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος», προϋπολογισμού 163.400,00 ευρώ, με την πίστωση αυτού να προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση CLLD-Leader» με συγχρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για ένα έργο που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα ενδυναμώσει το τουριστικό προϊόν της περιοχής, μέσω της ανάδειξης του παραδοσιακού οικισμού.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλης Γκίζας δήλωσε: «Η ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Πλατάνου θα έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ναυπακτίας, που αποτελούν παράγοντες ανάπτυξης ορεινού τουρισμού, ενισχύονται περαιτέρω. Ταυτόχρονα, και το έργο αυτό, όπως και άλλα που έχουν δρομολογηθεί, ανταποκρίνονται σε έναν από τους βασικότερους στόχους μας, που δεν είναι άλλος από την ισόρροπη ανάπτυξη σε όλο το εύρος του Δήμου μας».