Τα νέα δρομολόγια του Αστικού Κ.Τ.Ε.Λ. Αγρινίου

Αναλυτικά τα δρομολόγια πόλης και υπαίθρου από το Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Αγρινίου από 13 Σεπτεμβρίου: