Νέο Δ.Σ. Συνδέσμου Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων 4ης Γεωγραφικής Ενότητας Αιτωλ/νίας

Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων 4ης Γεωγραφικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας 

Σε ειδική συνεδρίαση του Συνδέσμου Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων 4ης Γεωγραφικής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας που έλαβε χώρα σήμερα, Παρασκευή 17/12/2021 στο Δημαρχείο Ι.Π. Μεσολογγίου , δια ζώσης τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Covid 19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσης του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, έγινε η  εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός μελών Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμου. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ορίστηκε ως εξής:  

Πρόεδρος: Τσαλαφούτα Ελένη 

Αντιπρόεδρος: Καραπάνος Νικόλαος (Αντιδήμαρχος)

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Παλιούρας Γεώργιος

Αναπληρωματικό Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής: Μελαχρή Περσεφόνη (Αντιδήμαρχος) 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου