Νέο Κεντρικό Συμβούλιο στην Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία

Το Σάββατο 27 Νοέμβριου 2021, η Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία  πραγματοποίησε την Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση (σύμφωνα με τα άρθρα του καταστατικού της) στα γραφεία της, (Πατησίων 5 – 4ος Όροφος -Μέγαρο Τρικούπη – Αθήνα).

Κατά τη διαδικασία της συνέλευσης, που είχε μεγάλη προσέλευση και πλήρη απαρτία,, εγκρίθηκε ο οικονομικός και ο διοικητικός απολογισμός της απερχομένης διοίκησης και στη συνέχεια η εκλεγείσα εφορευτική επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία των εκλογών των νέων μελών (10 μέλη για το κεντρικό συμβούλιο και 5 μέλη για το εποπτικό συμβούλιο).

Εκλέχθηκαν οι:

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:  Χολής Παναγιώτης, Μασκλαβάνος Δημήτρης, Μπαμπάτσικου-Κόκκου Ευαγγελία,  Σουφλής Άρης, Αλιάγας Άρης, Γάτος Ευθύμιος, Κούκουνας Δημήτρης,  Μέρκος Άρης, Χατζή Πηγή , Χριστόπουλος Παναγιώτης.

Αναπληρωματικά μέλη: Μπουρνάζος Βασίλειος 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ :Τσαναής Μιχάλης, Αρσένης Δημήτρης, Μωραΐτης Περικλής, Δημάκη Μαρία, Χριστόπουλος Παναγιώτης του Ιωαν. 

–ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Όπως προβλέπει το καταστατικό, ο πλειοψηφών σύμβουλος Παναγιώτης Χολής , συγκάλεσε το νέο Κεντρικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση στης 07 Δεκέμβριου 2021, με μοναδικό θέμα «Συγκρότηση σε σώμα».

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:

Άρης Μέρκος, Δημήτρης Μασκλαβάνος  (Ο.ΣΥ.ΒΑ.),Δημήτρης Κούκουνας, Ευθύμιος Γάτος(Ο.ΣΥ.Ν) ,Μπαμπάτσικου-Κόκκου Ευαγγέλια,(Ο.ΣΥ.Τ) Πηγή Χατζή,  Παναγιώτης Χολής,(Ο.Π.ΣΥ.Ξ) Άρης Σουφλής, (Ο.ΣΥ.Ε.Μ)  

Παρόντες οι Πρόεδροι των Ομοσπονδιών:

Θεόδωρος Παπαδόπουλος  (Ο.ΣΥ.Ν.), Θανάσης Κουρέτσης (Ο.ΣΥ.ΒΑ.), Στεργίου Δημήτρης (Ο.Π.ΣΥ.Ξ.), Χριστόπουλος Δημήτρης (Ο.ΣΥ.Τ.)Μπερερή Αγγελική (Ο.ΣΥ.Ε.Μ).

Δικαιολογημένα Απόντες: Άρης Αλιάγας, Παναγιώτης Χριστόπουλος 

Με το τέλος της διαδικασίας για την κατανομή των αξιωμάτων το νέο κεντρικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:       Παναγιώτης Χολής

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:       Άρης Σουφλής                                 

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:       Άρης Μέρκος                              

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:       Ευαγγελία Μπαμπάτσικου-Κόκκου  

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:                     Δημήτρης Μασκλαβάνος          

ΤΑΜΙΑΣ:                     Άρης Αλιάγας                                  

BΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ:                     Ευαγγελία Μπαμπάτσικου-Κόκκου 

ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:     Πηγή Χατζή   

 ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ:       Παναγιώτης Χριστόπουλος  

ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛ/ΗΚΗΣ: Ευθύμιος Γάτος 

Μέλος:                                                     Δημήτρης Κούκουνας      

 

Το 15μελές Κεντρικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τους 5 Προέδρους των Ομοσπονδιών.

Θανάσης Κουρέτσης   Ο.ΣΥ.Β.Α.

Δημήτρης Στεργίου   Ο.Π.ΣΥ.Ξ.

Αγγελική Μπερερή                 Ο.ΣΥ.Ε.Μ.   

Θεόδωρος Παπαδόπουλος   Ο.ΣΥ.Ν.

        Δημήτρης Χριστόπουλος                 Ο.ΣΥ.Τ. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

       Προέδρος :   Δημήτρης Αρσένης 

       ΜΕΛΗ:           Τσαναής Μιχάλης, 

                                Μωραΐτης Περικλής, 

                                Δημάκη Μαρία, 

                                Χριστόπουλος Παναγιώτης του Ιωαν.