Ο Νίκος Πάντας Β’ Αντιδήμαρχος στο Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας

Η ορκωμοσία του νέου Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ακτίου Βόνιτσας πραγματοποιήθηκε στις 30/08/2019 ανάμεσα τους και ο Νίκος Πάντας.

Εκ νέου αντιδήμαρχος ορίστηκε ο Νίκος Πάντας, το δεξί χέρι του Δημάρχου Ακτίου Βόνιτσας Γιώργου Αποστολάκη, ασχολείται κυρίως με τα θέματα της Βόνιτσας, ενώ έχει πολλές αρμοδιότητες σε όλο το Δήμο.

Ο κ. Πάντας έχει ορισθεί σήμερα σαν Β’ Αντιδήμαρχος του Δήμου, και είναι ο μόνος «παλιός», δημοτικός σύμβουλος που ήταν και στην προηγούμενη διοίκηση του Δήμου σαν αντιδήμαρχος, σταθερή αξία για την Βόνιτσα με εμπειρία στην Αυτοδιοίκηση.

Το 2006 εκλέγεται Δημοτικός σύμβουλος στον πρώην Δήμο Ανακτορίου με δήμαρχο το Γιώργο Αποστολάκη ενώ παράλληλα διετέλεσε ως αντιδήμαρχος κατά τη διετία 2007-2008.

Το 2014 εκλέγεται πάλι με τον Γιώργο Αποστολάκη και διατέλεσε αντιδήμαρχος την διετία 1.9.2014 μέχρι 1.3.2017. Η θητεία του εκ νέου Αντιδημάρχου ξεκίνησε 09-01-2019 μέχρι τις εκλογές του Μαΐου 2019 και ήταν Β αναπληρωτής Δήμαρχος αντιδήμαρχος και καθ ύλην.

 

Ποιος είναι ο Νίκος Πάντας;

Ο Πάντας Νικόλαος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βόνιτσα. Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών. Είναι γεωπόνος, απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Ρουμανίας. Το 1998 παρακολούθησε πρόγραμμα κατάρτισης για τους νέους Καποδιστριακούς Δήμους και υπηρέτησε στο Δήμο Φυτειών.

Το 1999 διορίστηκε ως γεωπόνος, στο Τμήμα της Διεύθυνσης Γεωργίας της Αμφιλοχίας όπου παρέμεινε έως το 2005. Από τότε εργάζεται στο αντίστοιχο τμήμα της Βόνιτσας.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τον κ. Νικόλαο Πάντα του Ιωάννη, με τις παρακάτω αρμοδιότητες καθ’ ύλην για όλες τις Δημοτικές Ενότητες:

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Την λειτουργία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς του προσωπικού αυτών.

Η ευθύνη λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου – Διαχείριση προσωπικού

Η ευθύνη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ύδρευσης, άρδευσης και Αποχέτευσης – Διαχείριση προσωπικού.

Η ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων.

Τον έλεγχο λειτουργίας Τ.Ο.Ε.Β.

Η ευθύνη για θέματα Πολιτικής Προστασίας.

Η ευθύνη για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συντήρηση και λειτουργία δημοτικών κοιμητηρίων.

Η ευθύνη για τη περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων.

Η ευθύνη συντήρησης και καλής λειτουργίας του δημοσίου ηλεκτροφωτισμού.

Η ευθύνη συντονισμού των ενεργειών για την οργάνωση, ευταξία και σωστή λειτουργία των λαϊκών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, κλπ.

Η ευθύνη συγκρότησης Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών, παζαριών, κλπ, για τη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων του Δήμου.

Την ευθύνη σύνταξης Εκθέσεων Αξιολόγησης των Υπαλλήλων στην Υπηρεσία Καθαριότητα και Πρασίνου.

Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Δημήτριου Βίτσα τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Πάντας και αντίστροφα. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Νικόλαου Τσακάλη τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Νικόλαος Πάντας.

katounanews.gr