Νοσ. Μεσολογγίου: Διαγωνισμός για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Από την Διοίκηση του Γ.Ν Αιτωλ/νίας – Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται  Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Προϋπολογισμού 154.480,00 € με ΦΠΑ που αφορά τα παρακάτω.

  • Σύστημα αρχειοθέτησης Ιατρικών εικόνων (PACKS)
  • Ψυχόμενη φυγόκεντρος Ασκών αίματος αιμοδοσίας 8-12 θέσεων
  • ΜONITOR παρακολούθησης παραμέτρων ασθενούς καρδιογράφος έξι (6) καναλιών

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υγείας & της 6ης ΥΠΕ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει από 26/05/2021 και λήγει 26/06/2021.