Νοσοκομείο Αγρινίου: Αναδεικνύονται αδυναμίες και προβλήματα

Τα Νοσοκομεία του Αγρινίου και της Καλαμάτας έχουν οριστεί ως υποστηρικτικές υγειονομικές δομές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας, το οποίο παραμένει το νοσοκομείο αναφοράς του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο ορισμός του Νοσοκομείο του Αγρινίου, ως βοηθητικού νοσοκομείου αναφοράς, έγινε μετά από το μεγάλο φορτίο που κλήθηκε να φέρει εις πέρας το ανθρώπινο υγειονομικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου

Το γεγονός όμως αυτό, αλλάζει καθοριστικά τη «δουλειά», που καλείται η δευτεροβάθμια δομή υγείας της πόλης του Αγρινίου να υπηρετήσει με αποτελεσματικότητα.

Μέχρι και πριν τον ορισμό του, κάθε φορά που βεβαιωνόταν ένα θετικό κρούσμα στην περιοχή της ευθύνης του, γινόταν άμεση διακομιδή στο Ρίο, μετά τον ορισμό του ως νοσοκομείο αναφοράς, είναι υποχρεωμένο να δέχεται προς θεραπεία βεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού από όλη την περιφέρεια της διοικητικής ευθύνης της 6ης Υ.Π.Ε.

Το ζητούμενο όμως, πέρα από τα ποσοτικά χαρακτηριστικά, που ορίζουν μια τέτοια λειτουργία (αριθμός κρεβατιών Μ.Ε.Θ., συστήματα υποστήριξης κ.α.), είναι αν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας του, καθιστούν τη δευτεροβάθμια δομή υγείας του Αγρινίου αξιόπιστη και αποτελεσματική.

Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες μας έχουν παρουσιαστεί πολλές αδυναμίες και προβλήματα από αυτή τη λειτουργία, και όπως φαίνεται θα προκύψουν σημαντικές διαπιστώσεις από το επιστημονικό προσωπικού της τοπικής μας δομής.

Οψόμεθα.

AgrinioTimes | γράφει, αντιγράφει και υπογράφει… ο Εγκεφαλογράφος