Νοσοκομείο Μεσολογγίου: Διευκρινήσεις για την ελεύθερη διέλευση από «Γέφυρα Α.Ε.»

Νοσοκομείο Μεσολογγίου: Διευκρινήσεις για την ελεύθερη διέλευση από «Γέφυρα Α.Ε.»

Σε συνέχεια νεότερης επικοινωνίας της Ν.Μ. Μεσολογγίου «Χατζηκώστα» με την εταιρεία «Γέφυρα Α.Ε.» που αφορά την ελεύθερη διακίνηση του προσωπικού που υπηρετεί στο Νοσοκομείο μας και διαμένει στην Αχαΐα, διευκρινίζεται ότι:

Α) Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα απευθύνονται στην Δ/νση Προσωπικού του Νοσοκομείου.

Β) Θα προσκομίσουν τα παρακάτω στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο ενδιαφερόμενου
  • Αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου
  • Τόπο κατοικίας

Στην συνέχεια το Νοσοκομείο μας θα διαβιβάσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς την εταιρεία «Γέφυρα Α.Ε.» προκειμένου να εκδοθεί η σχετική άδεια.

Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να απευθύνονται στην «Γέφυρα Α.Ε.» αλλά στο Νοσοκομείο.

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου