Νοσοκομείο Μεσολογγίου: Έγκριση προμήθειας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας – Ν.Μ Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι με την υπ΄ αριθμ.15163/9-3-2021 απόφαση του Διοικητή της 6 ης ΥΠΕ Κ. Γιάννη Καρβέλη εγκρίθηκε η σκοπιμότητα προμήθειας ενός (1) έγχρωμου  (124.000 ΕΥΡΩ). Με δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου μας.

Φορέας διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας ορίζεται η Ν.Μ. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΏΣΤΑ».

 

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου