Νοσοκομείο Μεσολογγίου: Πρόσληψη επικουρικού Ιατρού Παθολόγου για δύο έτη

Νοσοκομείο Μεσολογγίου: Πρόσληψη επικουρικού Ιατρού Παθολόγου για δύο έτη

Από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Μεσολογγίου «Χατζηκώστα» ανακοινώνεται ότι μετά από σχετική απόφαση (ΑΔΑ:65ΠΞ469ΗΔΜ-ΝΤΚ) 25/11/2020 του Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. εγκρίθηκε η πρόσληψη επικουρικού Ιατρού ειδικότητας Παθολογίας για δύο (2) έτη, η οποία θα στελεχώσει την Παθολογική κλινική και την κλινική Covid-19 του Νοσοκομείου.

Η ιατρός θα αναλάβει υπηρεσία τις επόμενες ημέρες.