Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: Νέα πληρωμή 5,5 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους αγρότες

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ανακοίνωσε ότι πλήρωσε δικαιούχους αγροτικών προγραμμάτων και η νέα πληρωμή αφορά πάνω από 168 παραγωγούς – αγρότες.

Το σύνολο των δικαιούχων που πληρώθηκαν ανέρχονται σε 168 και το συνολικό ποσό που κατεβλήθη από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ανέρχεται σε 5.577.424,36 ευρώ.

Τα ποσά εδώ