Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: Νέα πληρωμή 7,38 εκατ. ευρώ

Ο συνολικό αριθμός των δικαιούχων είναι 1.596 παραγωγοί.

Ένα μεγάλο ποσοστό των χρημάτων διατέθηκε σε πληρωμές για το μέτρο της αναδιάρθρωσης αμπελώνων. Επίσης, πληρωμές έγιναν σε νέους αγρότες, σε μελισσοκομικές δράσεις, σε επενδυτικά προγράμματα, σε ελαιουργικούς φορείς κ. ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: εδώ.