Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: Νέες πληρωμές 11,36 εκατ. ευρώ

Από τις 29/10/2021 έως τις 04/11/2021 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 11.361.437,15 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν μέτρα και δράσεις του ΠΑΑ όπως νέοι αγρότες, μεταποίηση, επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα οργανώσεων ελαιουργικών φορέων, αναδιάρθρωση αμπελώνων, μεταφορικά, ομάδες παραγωγών κ.ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εδώ.

e-ea.gr