Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: Πληρωμές 2,66 εκατομμυρίων ευρώ

Από τις 11/08/2020 έως τις 13/08/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.662.479,94 €.

Από το παραπάνω ποσό το 1.155.711,51 αφορά σε 5.905 δικαιούχους του μέτρου της πρόωρης συνταξιοδότησης. Τα υπόλοιπα ποσά δόθηκαν για δράσεις και μέτρα όπως οι νέοι αγρότες, δασώσεις, δωρεάν διανομή γάλακτος, προγράμματα προώθησης προϊόντων, μελισσοκομικά προγράμματα, γενετικοί πόροι κ. ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΕΔΩ.