Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: Πληρωμή 23,3 εκατομμυρίων ευρώ

Από τις 09/10/2020 έως τις 14/10/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 23.376.664,61 ευρώ.

Δικαιούχοι των πληρωμών είναι 9.607 παραγωγοί και κτηνοτρόφοι και αφορούν σε ένα μεγάλο μέρος το μέτρο της απόσταξης κρίσης, καθώς και το μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης. Επίσης, έγιναν πληρωμές για την βελτίωση στην παραγωγή και εμπορία μελιού, αναδιάρθρωση αμπελώνων κ.ά

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΕΔΩ.