Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: Πληρωμή 6,63 εκατομμυρίων ευρώ

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.: Πληρωμή 6,63 εκατομμυρίων ευρώ

Από τις 03/12/2020 έως τις 9/12/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 6.632.463,34 €.

Oι πληρωμές αφορούν σε συνολικά 264 δικαιούχους διαφόρων προγραμμάτων, όπως τα δασικά μέτρα, η αναδιάρθρωση αμπελώνων, οι γενετικοί πόροι, σύσταση ομάδων παραγωγών, leader κ. ά.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ΕΔΩ.

e-ea.gr