Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Οικοσύστημα στον Αγροτικό Τομέα

Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Οικοσύστημα στον Αγροτικό Τομέα – Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σε λιγότερο από ένα χρόνο από σήμερα αναμένεται, σύμφωνα και με την παράταση που δόθηκε πρόσφατα, να παραδοθεί η «Μελέτη Σκοπιμότητας για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού οικοσυστήματος στον Αγροτικό Τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 124.000,00€ (με Φ.Π.Α.), μέσω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η μελέτη σκοπιμότητας για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού οικοσυστήματος στον Αγροτικό Τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, περιλαμβάνει:

Πακέτο Εργασίας 1: Συγκριτική ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και αναγκών δεξιοτήτων τυπικής εκπαίδευσης  στην αγροδιατροφή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, όπως αυτές προέκυψαν από την επιτόπια έρευνα του Πανεπιστημίου Πατρών,  με τις αντίστοιχες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του πακέτου εργασίας αυτού είναι να τοποθετήσει την υπάρχουσα κατάσταση  σε Ευρωπαϊκό πλαίσιο και να την συνδέσει με την πολιτική Έξυπνης Περιφερειακής Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Το Π.Ε. περιλαμβάνει ανάληψη ποιοτικού ελέγχου της σχετιζόμενης επιτόπιας έρευνας.

Πακέτο Εργασίας 2: Συγκριτική ανάλυση των αναγκών κατάρτισης και δεξιοτήτων άτυπης εκπαίδευσης  στην αγροδιατροφή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, όπως αυτές προέκυψαν από την επιτόπια έρευνα του Πανεπιστημίου Πατρών,  με τις αντίστοιχες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του πακέτου εργασίας αυτού είναι να τοποθετήσει την υπάρχουσα κατάσταση  σε Ευρωπαϊκό πλαίσιο και να την συνδέσει με την πολιτική Έξυπνης Περιφερειακής Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Το Π.Ε. περιλαμβάνει ανάληψη ποιοτικού ελέγχου της σχετιζόμενης επιτόπιας έρευνας.

Πακέτο Εργασίας 3: Συγκριτική ανάλυση του εύρους και του περιεχομένου τυπικής εκπαίδευσης στον κλάδο της αγροδιατροφής ανά επίπεδο προσόντων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με τις αντίστοιχες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πακέτο Εργασίας 4: Αναλυτικά προγράμματα κατάρτισης  και δια βίου μάθησης αγροτών και γεωτεχνικών στις περιφερειακές ενότητες Ηλείας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, με βάση τις προτάσεις που προέκυψαν από τις έρευνες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πακέτο Εργασίας 5: Τεχνικοοικονομική έκθεση υλοποίησης των προτάσεων διακριτά για την τυπική και άτυπη εκπαίδευση και κάθε περιφερειακή ενότητα. Στο πακέτο αυτό θα αναλυθούν και θα καταγραφούν οι χρηματοοικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις υλοποίησης της στρατηγικής δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού οικοσυστήματος για τον αγροτικό τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με ιδιαίτερη μνεία και ανάλυση στην εμπλοκή του  ιδιωτικό τομέα, το οποίο αναλύεται στα κάτωθι παραδοτέα:

  • Έκθεση συγκριτικής ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων συμπερασμάτων για τις μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις στην ελκυστικότητα του κλάδου της αγροδιατροφής για τους νέους.
  • Έκθεση συγκριτικής ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων συμπερασμάτων για την μεσοπρόθεσμη ικανότητα του κλάδου της αγροδιατροφής να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της Νέας Κ.Α.Π.
  • Έκθεση  συγκριτικής ανάλυσης,  συμπεριλαμβανομένων συμπερασμάτων και προτάσεων κάλυψης τυχόν καινών σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.
  • Αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης και δια βίου μάθησης αγροτών και γεωτεχνικών στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.
  • Αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης και δια βίου μάθησης αγροτών και γεωτεχνικών στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.
  • Αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης και δια βίου μάθησης αγροτών και γεωτεχνικών στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας.
  • Τεχνικοοικονομική έκθεση υλοποίησης των προτάσεων για το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με εξειδίκευση στις Περιφερειακές Ενότητες.

e-ea.gr

 

Διαβάστε επίσης: Νέοι Αγρότες – Τροποποίηση: Έτσι διαμορφώνεται η αυξημένη κατανομή πόρων στις Περιφέρειες