Ορισμός νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιου Λιβανού, νέος πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αναλαμβάνει ο κ. Δημήτρης Μελάς, Κτηνίατρος.

Επίσης, νέος Αντιπρόεδρος του Οργανισμού ορίζεται ο κ. Ζήνων Βαλμάς του Δημητρίου, με σπουδές Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Coventry.