Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: «Χαρακτηρίστηκαν οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί»

Χαρακτηρισμός οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και υποβολή Αίτησης – Δήλωσης τοποθέτησης στο ΠΥΣΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Σχετ. : ΠΔ 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 100/97. Σας ενημερώνω, όπως αναφέρει ο κ. Σκαρμούτσος, ότι σήμερα συνεδριάσαμε ως Π.Υ.Σ.Π.Ε. και χαρακτηρίσαμε τους οργανικά υπεράριθμους στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία του Νομού. Οι εκπαιδευτικοί, που έχουν χαρακτηρισθεί ως υπεράριθμοι, καλούνται να υποβάλουν, με αποκλειστική ευθύνη τους είτε αυτοπροσώπως στη Δ/νση Π.Ε Αιτωλ/νίας είτε μέσω email (mail@dipe.ait.sch.gr) την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου μέχρι και τη Δευτέρα 07/05/2018 και ώρα 14:00 μ.μ. Οι εκπαιδευτικοί θα συμπληρώσουν τη δήλωση τοποθέτησης με τις σχολικές μονάδες της ομάδας, που τους αντιστοιχεί, σύμφωνα με τη στήλη «ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ»  Αναγράφονται τα οργανικά κενά των σχολικών μονάδων, που ανήκουν στην αντίστοιχη ομάδα. Όσοι από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ονομαστικά υπεράριθμοι στον ανωτέρω πίνακα και δεν έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης το Δεκέμβριο 2017, παρακαλούνται να συνυποβάλουν με την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εντοπιότητα , συνυπηρέτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση φοίτησης, προκειμένου να τους υπολογισθούν τα αντίστοιχα μόρια. Η συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π..Ε. για την τοποθέτηση των οργανικά Υπεράριθμων εκπαιδευτικών θα γίνει την Τρίτη 7/5/2018. Τα ονόματα των Υπεράριθμων και τα κενά που μπορούν να δηλώσουν ο καθένας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πρωτοβάθμιας.