Πανεπιστήμιο Πατρών: Από τις 5 Δεκεμβρίου οι Τελετές Ορκωμοσίας των προπτυχιακών αποφοίτων

Τελετές Ορκωμοσίας προπτυχιακών αποφοίτων του Πανεπιστήμιου Πατρών – 5 έως 9.12.2022

Ξεκινούν από τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθούν στις 9.12.2022 οι τελετές ορκωμοσίας προπτυχιακών αποφοίτων όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι τελετές για τα Τμήματα που εδρεύουν στην Πάτρα θα πραγματοποιηθούν στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος ενώ για τα Τμήματα που εδρεύουν εκτός Πατρών, οι τελετές αποφοίτησης θα πραγματοποιηθούν στην έδρα των Τμημάτων (Αγρίνιο – Μεσολόγγι).

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα των ορκωμοσιών έχουν αναρτηθεί στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/programma-teleton-orkomosias-proptychiakon-metaptychiakon-didaktorikon-apofoiton-noemvrios-dekemvrios-2022/

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Επίσημη Ιστοσελίδα Πανεπιστήμιου Πατρών: https://www.upatras.gr/
Υπηρεσίες Τηλεματικής Πανεπιστημίου Πατρών:
 https://www.upnet.gr/
Σύστημα συχνών ερωτήσεων και πληροφόρησης «Αθηνά»:
 https://athena.upatras.gr/
Υπηρεσία δεδομένων αιθουσιολογίου του Πανεπιστημίου Πατρών:
 https://maps.classrooms.upatras.gr/
Ιστότοπος Αποφοίτων Πανεπιστημίου Πατρών: 
https://alumni.upatras.gr/

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Facebook page: https://www.facebook.com/upatras/
Facebook alumni: https://www.facebook.com/upatrasalumni/
Twitter account: https://twitter.com/upatras
Instagram account: https://www.instagram.com/upatras/
YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UCnrADx55JNX5T9wNGWHbAPg/
Linkedin: https://gr.linkedin.com/school/university-of-patras/