Πανήγυρη της Ιεράς Μονής Κατερινούς στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου

Πανήγυρη της Ιεράς Μονής Κατερινούς, στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου, στο ΓΕΝΕΣΙΟ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ